Історія світових скарбів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – всесвітньо відомі скарби (легендарна зброя, прикраси, предмети образотворчого та декоративно-мистецтва). Висвітлюється історія їх знаходження, акцентується мистецька цінність, дається «біографія» кожної зі всесвітньовідомих знахідок, легенди про їх появу, побутування, знаходження, подаються історії викрадення відомих мистецьких творів та легендарних, т.зв. «рокових» коштовностей чи зброї, історія володіння ними

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, комунікативної, культурологычної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни у студента буде сформовано знання про світові коштовності у системі декоративно-прикладного мистецтва

Автори курсу

Юлія Вікторівна Романенкова

Викладачі

Юлія Вікторівна Романенкова

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0