Теорія та історія боді-арту

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни - історія мистецтва прикрашання тіла. Подається історичний огляд боді-арту від аборигенів Африки, Австралії, Океанії до молодіжних субкультур і сучасної фен-індустрії. Аналізуються як технікі (татуаж, пірсінг, бодіпейтинг), так і особливості художньої мови. Одне практичне заняття відводиться під майстер-клас із нанесення елементів боді-арту

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, комунікативної, культуролоігчної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни у студента буде сформувано знання про способи прикрашання тіла та навички використання технік боді-арту

Автори курсу

Коновалова Ольга Володимирівна

Викладачі

Коновалова Ольга Володимирівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0