Музика в системі образотворчих мистецтв

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування фахових компетентностей студентів мистецьких спеціальностей – образотворче мистецтво, дизайн, музичне мистецтво, хореографія. Предмет навчальної дисципліни – синтез образотворчого мистецтва та музики в усіх формах його проявів

Мета курсу

Формування фахових компетентностей (загальнопрофесійної, мистецтвознавчої, виконавської, художньо-творчої)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни у студента буде сформовано знання про синтез слухових і образотворчих мистецтв

Автори курсу

Коновалова Ольга Володимирівна

Викладачі

Коновалова Ольга Володимирівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0