Арт-туризм

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – культурні та мистецькі об’єкти світового значення. Вивчаються всесвітньовідомі архітектурні комплекси найзначніших міст світу, світові мистецькі шедеври в музейних колекціях. Вивчення культурно-мистецької спадщини країн світу ведеться через призму туристського потенціалу тієї чи іншої країни з залученням екскурсознавчого, країнознавчого та музеєзнавчого апарату, з огляду на туристську привабливість країни. Одне практичне заняття розраховано на експериментальне проведення студентами екскурсії Києвом за самостійно розробленим екскурсійним портфелем

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнокультурної, комунікативної, мистецтвознавчої, культурологічної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має сформувати знання про туристський потенціал провідних країн світу, отримати навички зі створення екскурсійного портфелю та складання туристської маршрутної книжки певним містом країни

Автори курсу

Романенкова Юлія Вікторівна

Викладачі

Романенкова Юлія Вікторівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0