WEB технології та WEB дизайн

Курс відхилено: - потребує редагування розподіл годин аудиторної та самостійної роботи (модульні не входять до аудиторних). Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Дисципліна “WEB технології та WEB дизайн” ,основна увага приділяється основам Web-програмування, а саме мові розмітки HTML, каскадним таблицям стилів CSS, та питанням розробки сучасного Web – дизайну. Розглядається мова розробки сценаріїв на стороні клієнту JavaScript та її бібліотека, що призначена для створення візуальних ефектів JQuery. Докладно вивчається одна з найпоширеніших у світі мов WEB – програмування  – мова PHP. Також до розгляду включені питання розробки БД з використанням DBMS MySQL та підключення її до розробленого WEB – застосунку.

Мета курсу

Забезпечити формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок розробки власних WEB – застосувань з використанням сучасних Web- технологій.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати  програмні засоби створення та редагування для WEB - дизайну, вміти використовувати сучасні WEB - технології  в поставлених завданнях. Розробляти власні ідеї та впроваджувати їх із використанням набутих знань, умінь, навичок. 

Автори курсу

Білоус Владислав Володимирович

Підрозділ

Кафедра комп'ютерних наук,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Білоус Владислав Володимирович

Призначення

(Бакалавр)

122.00.01 Інформатика (Вибірковий блок 3 "Вибір з каталогу курсів")

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 4 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 40 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 20 0 0 0
Модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 4 0 0 0
Самостійна робота 0 0 64 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0