Східний та точковий масаж


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів напрямів «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання». Мета: лікування та нормалізація функцій організму при різних захворюваннях та ушкодженнях, підвищення та підтримка життєвого тонусу організму, зміцнення здоров’я, попередження та профілактика захворювань на всіх етапах фізичної реабілітації хворих

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності бакалаврів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання» з питань використання східного та точкового масажу для нормалізації функцій організму при різних захворюваннях та ушкодженнях

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання основних та допоміжних прийомів масажу з урахуванням ділянки тіла та індивідуальних особливостей пацієнта, уміння виконувати самомасаж та надавати рекомендації щодо його проведення іншою особою

Автори курсу

Гнутова Наталія Павлівна

Підрозділ

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту.

Викладачі

Гнутова Наталія Павлівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 4 2 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 12 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 44 22 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1