Історія гарних манер: основи етикету

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: основи етикету, правил поводження у суспільстві, формування особистості. Подається історичний огляд формування комплексу гарних манер, етикету у різних культурних традиціях, у тому числі – ділового. Курс містить відомості, необхідні для всебічного виховання особистості незалежно від віку та фаху

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнокультурної, комунікативної, мистецтвознавчої)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати змогу сформувати знання про правила гарного тону, отримати навички з поводження у суспільстві, навички з ділового етикету

Автори курсу

Романенкова Юлія Вікторівна

Викладачі

Романенкова Юлія Вікторівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0