Хоровий клас: камерний хор

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування фахових компетентностей студентів усіх напрямів підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів), входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності вчителя музики.

Мета курсу

розширення загальної фахової компетентності майбутніх вчителів музики, підготовка до професійної роботи з дитячими, юнацькими хоровими колективами різного виду, кількісного складу в системі хорового виконання; оволодіння навичками хорового співу, закріплення професійних знань і навичок, охоплення різних стилів хорової музики з поглибленим вивченням сучасної української та зарубіжної музики (академічний та естрадний напрямки).

Програмні результати навчання

Навчальна дисципліна формує фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знань, необхідних для підготовки майбутніх хормейстерів до професійної роботи з хором.

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (0) 0 0 0 0 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 10 1 0
Максимальна кількість 10 1 0