Український музичний фолькльор

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалаврів (вибір із каталогу курсів), входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій.

Мета курсу

Навчальна дисципліна належить до блоку формування загальних і фахових компетентностей студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво». Предмет навчальної дисципліни – український музичний фольклор. Мета навчальної дисципліни – відкриттяособливого світу народного художнього мислення через пізнання української народної музичної творчості в усіх її проявах. Формування фольклорної, етнопедагогічної та культурознавчоїкомпетенцій студентів. Поглиблення додаткової фахової компетентності майбутнього бакалавра всіх спеціальностей. Мета навчальної дисципліни – відкриття особливого світу народного художнього мислення через пізнання української народної музичної творчості в усіх її проявах. Формуванняфольклорної, етнопедагогічної та культурознавчої компетенцій студентів.

Програмні результати навчання

Здатність до відкриття особливого світу народного художнього мислення через пізнання української народної музичної творчості в усіх її проявах. Формування фольклорної, етнопедагогічної та культуро знавчої компетенцій студентів.

Автори курсу

Садовенко Світлана Миколаївна

Викладачі

Садовенко Світлана Миколаївна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 4 2
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0