Теорія та практика орнаментики

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку професійної практичної підготовки студентів за спеціальністю «Дизайн». Предмет навчальної дисципліни: види і типи орнаментів у світовому і українському мистецтві. Орнамент розглядається як особлива система художньої інформації й вивчається в зразках розписів і декоративних малювань, архітектури, кераміки та інших видів декоративного мистецтва. Завдання курсу: вивчення специфіки, структури орнаментів у взаємозв’язку з їх змістовними характеристиками на прикладі європейських, східних і азіатських культур; аналіз закономірних фаз становлення орнаменту як всередині культури, так і основних етапів його історичного розвитку; засвоєння методів і прийомів створення орнаментальних структур.

Мета курсу

засвоєння обсягу знань щодо змісту і структури орнаментики в європейських, східних і азіатських культурах в історичному контексті, опанування методів і прийомів відтворення і створення орнаментальних структур.

Програмні результати навчання

- Орієнтація в орнаментальному мистецтві України, Європи, Сходу, Азії з точки зору регіональних особливостей, стилістики, структури; - Здатність до використання орнаментальних композицій, структур, мотивів у розробці дизайн-проектів; - Здатність створювати орнаментальні композиції зі співвідношенням розмаїтих форм, пропорцій, ритмів; фактур і кольорів; частин і цілого; головного, доповнюючого, розмежувального, обрамовуючого.

Автори курсу

Кротова Тетяна Федорівна

Викладачі

Кротова Тетяна Федорівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1