Історія стилеутворення в дизайні

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку дисциплін професійної теоретичної підготовки студентів за спеціальністю «Дизайн». Предмет навчальної дисципліни: історичні й сучасні стилі, напрями і течії в дизайні. Матеріал курсу розглядається в контексті загально-мистецьких процесів у європейській і українській культурі. Завдання курсу: дослідження закономірностей розвитку стилів у дизайні в історичному контексті;  засвоєння принципів об’єднання складових стилю (форма, конструкція, колір, фактура) в цілісний художній образ в історичних і сучасних об’єктах дизайну; аналіз зразків дизайну з точки зору стилістики, жанрів, напрямків, прийомів композиційної виразності, колористики, пропорцій в процесі виконання копій і замальовок.

Мета курсу

формування здатності аналізувати, оцінювати та інтерпретувати стилі й способи стилеутворення в дизайні різних історичних періодів

Програмні результати навчання

- Уміння орієнтуватися у розмаїтті художньо-стильових напрямках дизайну; - Володіння навичками і прийомами графічно відтворювати стильові ознаки об’єктів дизайну основних історичних періодів; - Здатність визначати доцільну стилістику дизайн-проекту та дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту.

Автори курсу

Кротова Тетяна Федорівна

Викладачі

Кротова Тетяна Федорівна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0