DevOps


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

DevOps - це методологія, що поєднує в собі розробку програмного забезпечення (Development) та його впровадження та експлуатацію (Operations) з метою забезпечення швидкого виконання задач і високої якості продукту.Теми, які буде розглянуто під час дисципліни:    Вступ до DevOps. Історія виникнення, поняття та призначення.  Основні принципи та практики DevOps.      Робота з Git та іншими системами контролю версій.      Засоби автоматизації збірки, тестування та розгортання програмного забезпечення.      Конфігураційне управління і інфраструктура як код.       Моніторинг, логування та аналіз даних в DevOps.     Створення та управління інфраструктурою на основі хмарних технологій.      Безпека та використання контейнерів у DevOps.      Взаємодія між командами розробки та інфраструктури. Організаційні аспекти DevOps: культура, комунікація та процеси.Обирається лише один раз або 4 або 5 кредитів.

Мета курсу

Метою дисципліни DevOps є формування у студентів знань, умінь та навичок в галузі автоматизованої розробки, тестування, розгортання та експлуатації програмного забезпечення з використанням методології DevOps. Основні цілі дисципліни: ·         Навчити студентів принципам та практикам DevOps. ·         Ознайомити з методами автоматизованої збирання, тестування та розгортання програмного забезпечення. ·         Навчити використовувати інструменти для забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення. ·         Ознайомити студентів з принципами моніторингу та логування в DevOps. ·         Навчити студентів принципам безпеки в DevOps. ·         Ознайомити з роботою в команді та використанням колективної розробки та інших кращих практик в галузі розробки програмного забезпечення.

Програмні результати навчання

РН 10 Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення; РН 13 Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення; РН14 Тестувати програмне забезпечення; РН 17 Виявляти та усувати проблемні ситуації  в процесі експлуатації програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації  або реінжинірингу.

Автори курсу

Глушак Оксана Михайлівна

Підрозділ

Кафедра комп'ютерних наук,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Глушак Оксана Михайлівна

Призначення

(Магістр)

122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

* в залежності від вибору студента або початку вивчення

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 4 5 0
Години (150)
Лекції 0 16 20 0
...з них дистанційно 0 0 10 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 20 0
...з них дистанційно 0 0 10 0
Модульний контроль 0 8 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0