Партерний тренаж

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає виконання вправ на розвиток фізичних можливостей: гнучкості тулуба, виворотності, розвинення танцювального кроку, поліпшення природних даних, а також набуття сили м`язів тулуба, ніг та рук.

Мета курсу

Дисципліна спрямована на розвиток фізичних можливостей, корекцію фізичних вад, опанування основ хореографічного мистецтва, та підготовку до танцювальної діяльності.

Програмні результати навчання

Поліпшення фізичного стану, набуття пластичності, сили та еластичності м`язів.

Автори курсу

Заморський Тарас Володимирович

Викладачі

Нечитайло Володимир Степанович, Реброва Марія Юріївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 1
Максимальна кількість 8 1 1