Масові та популярні форми танцю

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає вивчення таких стилів як джаз фанк, хіп-хоп, ваакінг, вог, хаус, відеоперегляд та аналіз найпопулярніших світових хореографічних та музикальних шоу-проектів (концертів).

Мета курсу

Метою даного курсу є формування знань про популярні види хореографічного мистецтва, розвиток пластичності, танцювальності, музичності, фізичних можливостей, естетичного смаку, набуття практичних виконавських навичок.

Програмні результати навчання

Набуття пластики, ритмічності, танцювальних навичок та знань основ масових та популярних танців.

Автори курсу

Викладачі

Коростельова Марія Дмитрівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 0 4 4
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1