Хореографічна культура народів світу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає вивчення яскравих зразків танців різних народів. Опанування народних танців, різних  за характером, ритмами і манерою виконання, що дає майбутнім виконавцям можливість придбати потрібну техніку виконання, розвинути координацію рухів, музикальність і відчуття ритму.

Мета курсу

Метою даного курсу є формування знань про культурні особливості різних народів, збагачення творчої фантазії, розвинення координації рухів, музикальності і відчуття ритму, вміння проявити свій акторський темперамент.

Програмні результати навчання

Набуття пластики, ритмічності, танцювальних навичок та знань основ хореографічних культур різних народів.

Автори курсу

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Викладачі

Медвідь Тетяна Анатоліївна, Нечитайло Володимир Степанович, Хомячук Ілона Олександрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 4 4 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 0
Максимальна кількість 8 1 0