Поглиблене вивчення класичного танцю

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає оволодіння навичками віртуозної, стрибкової, пальцевої технік класичного танцю, вивчення варіацій з балетів.

Мета курсу

Поглиблене вивчення цієї дисципліни допомагає студентам в повній мірі опанувати віртуозні рухи класичного танцю та пальцеву техніку, що дозволяє вдосконалити виконавську майстерність класичного танцівника.

Програмні результати навчання

Практичне застосування набутих знань та навичок під час виконавської та балетмейстерської діяльності.

Автори курсу

Марія Юріївна Реброва

Викладачі

Марія Юріївна Реброва

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (12) 0 0 0 4 4 4