Танцювальна імпровізація

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає оволодіння навичками традиційної танцювальної імпровізаціі з використанням класичного танцю та вільної пластики (за М.Фокіним); дунканівської імпровізації від внутрішнього настрою; постмодерністської імпровізації У. Форсайта з деконструктивними експериментами; контактної імпровізації С. Пекстона – імпровізації з партнером, імпровізації звільнення

Мета курсу

Формування індивідуального стилю діяльності на засадах інтелектуально-творчого формування світогляду особистості.

Програмні результати навчання

Практичне застосування набутих знань та навичок під час виконавської та балетмейстерської діяльності.

Автори курсу

Викладачі

Марія Дмитрівна Коростельова, Марія Юріївна Реброва, Ілона Олександрівна Хомячук

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0