Акробатика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає оволодіння навичками правильного виконання таких елементів як статична еквілібристика (стойка на руках), фляк, сальто, бланш, рандат, піруетні (вінти) та інше.

Мета курсу

Метою є формування професійних компетентностей: знань, умінь та навичок, оволодіння акробатичними трюками, які входять до багатьох стилів хореографічного мистецтва, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку танцівника.

Програмні результати навчання

Практичне застосування набутих акробатичних навиків під час виконавської та балетмейстерської діяльності

Підрозділ

Кафедра хореографії,
Інститут мистецтв

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0