Історія та практичні основи гриму

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна передбачає вивчення методики нанесення сценічного гриму з урахуванням віку виконавців,  образу сценічного героя, особливостей сценічного майданчика, стилю хореографічної композиції.

Мета курсу

Формування знань з теорії та історії розвитку сценічного гриму, формування практичних навичок використання техніки сценічного гримування для розкриття хореографічного образу.

Програмні результати навчання

Практичне застосування набутих знань та навичок під час виконавської та балетмейстерської діяльності.

Автори курсу

Тетяна Анатоліївна Медвідь

Викладачі

Анна Валеріївна Вєтринська, Тетяна Анатоліївна Медвідь, Марія Юріївна Реброва

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0