Сценографія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна є доповненням до курсу «Мистецтво балетмейстера», передбачає  формування понятійного апарата  сценічного простору, аналіз декорацій, методів та засобів сценічного освітлення, роботу з реквізитом.

Мета курсу

Метою дисципліни є забезпечення студентів фундаментальними знаннями і сучасними уявленнями про оснащення театральної сцени, художні особливості сценографії масового свята, що є необхідним компонентом у формуванні професійних компетентностей майбутнього балетмейстера та артиста.

Програмні результати навчання

Сценічне оформлення власної балетмейстерської постановки.

Автори курсу

Марія Юріївна Реброва

Викладачі

Анна Валеріївна Вєтринська, Марія Юріївна Реброва

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0