Сценографія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна є доповненням до курсу «Мистецтво балетмейстера», передбачає  формування понятійного апарата  сценічного простору, аналіз декорацій, методів та засобів сценічного освітлення, роботу з реквізитом.

Мета курсу

Метою дисципліни є забезпечення студентів фундаментальними знаннями і сучасними уявленнями про оснащення театральної сцени, художні особливості сценографії масового свята, що є необхідним компонентом у формуванні професійних компетентностей майбутнього балетмейстера та артиста.

Програмні результати навчання

Сценічне оформлення власної балетмейстерської постановки.

Автори курсу

Реброва Марія Юріївна

Викладачі

Вєтринська Анна Валеріївна, Реброва Марія Юріївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0