Зразки світової балетної спадщини

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна є доповненням до курсу «Історія хореографічного мистецтва», передбачає критичний аналіз яскравих балетів в постановках різних балетмейстерів, вивчення сучасних інтерпретацій класичних балетів балетмейстерами-постмодерністами.

Мета курсу

Розширення світогляду, розвиток аналітичних здібностей, формування естетичних смаків Поглиблене вивчення яскравих зразків відомих балетних постановок вітчизняних та закордонних балетмейстерів ХІХ-ХХ ст.., формування особистого балетмейстерського стилю.

Програмні результати навчання

Аналіз балетних постановок дозволить студентам визначити найкращі засоби та прийоми балетмейстерської діяльності, та уникнути можливих помилок, сформувати власний балетмейстерський стиль.

Автори курсу

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Викладачі

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 4 4 0 0 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0