Художнє оформлення сцени

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів), входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій.

Мета курсу

Ознайомлення з художнім оформленням сцени та елементами сценографії (декорації, бутафорія, костюми, грим, світло, просторове- пластичне рішення), створення певного зорового, соціального, історичного, побутового та психологічного середовища концертного заходу для виявлення образів героїв та організація сценічного простору.

Програмні результати навчання

Здатність до створення і побудови сценічного простору спроможність щодо організації культурно-мистецьких проектів. Навчальна дисципліна формує як загальні, так і фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знань, необхідних для представників професій, безпосередньо пов’язаних із масовими заходами.

Автори курсу

Дикий Денис Володимирович

Викладачі

Дикий Денис Володимирович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0