Художнє оформлення сцени


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 120

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів), входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій.

Мета курсу

Ознайомлення з художнім оформленням сцени та елементами сценографії (декорації, бутафорія, костюми, грим, світло, просторове- пластичне рішення), створення певного зорового, соціального, історичного, побутового та психологічного середовища концертного заходу для виявлення образів героїв та організація сценічного простору.

Програмні результати навчання

Здатність до створення і побудови сценічного простору спроможність щодо організації культурно-мистецьких проектів. Навчальна дисципліна формує як загальні, так і фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знань, необхідних для представників професій, безпосередньо пов’язаних із масовими заходами.

Автори курсу

Дикий Денис Володимирович

Викладачі

Дикий Денис Володимирович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0