Теорія і практика продюсерської діяльності

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів),входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій. Завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів бачення перспектив майбутньої професійної діяльності, уявлення щодо просування себе та своїх учнів-послідовників по сходах кар’єрного зросту.

Мета курсу

Розширеннязагальнихкомпетентностей майбутніх бакалаврів спеціальностей, безпосередньо пов’язаних із масовою комунікацією, набуття студентами теоретичних знань з організації і ведення продюсерської діяльності, формування практичних навичок продюсуванняв різноманітних напрямах професійної діяльності. Поглиблення додаткової фахової компетентності майбутнього бакалавра музичного мистецтва, набуття студентами теоретичних знань з організації і ведення продюсерської діяльності, формування практичних навичок роботи в музичному шоу-бізнесі, концертній діяльності, звукозапису, артистичному шоу-бізнесі, розширення світогляду, формування практичних навичок продюсування будь-якого іншого напряму діяльності.

Програмні результати навчання

Здатність до продюсерської діяльності, спроможність щодо організаціїкультурно-мистецьких проектів, уміння продюсувати свої здобутки та інших виконавців.

Автори курсу

Садовенко Світлана Миколаївна

Викладачі

Садовенко Світлана Миколаївна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 0 4 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0