Комплексне використання технічних засобів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва, входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій. Завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів бачення перспектив майбутньої професійної діяльності, уявлення щодо просування себе та своїх учнів-послідовників по сходах кар’єрного зросту.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності майбутнього бакалавра музичного мистецтва, формуючи здатність до використання технічних засобів артиста, спроможності щодо організації культурно-мистецьких проектів, уміння виявлення креативних здобутків. Поглиблення фахової компетентності за рахунок набуття студентами практичних навичок у роботі з технічними засобами, концертній діяльності, звукозапису, формування практичних навичок з фотографування.

Програмні результати навчання

Знати: - професійну термінологію (у роботі з технічними засобами, концертній діяльності, звукозапису), - принципи роботи цифрової технічної композиції (фото, відео, проекція). Вміти: - провести оцінку можливостей технічного простору сцени, - користуватися графічними програмами Adobe Photoshop, Sony Vegas.

Автори курсу

Дикий Денис Володимирович

Викладачі

Дикий Денис Володимирович

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0