Іміджелогія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів),входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій.Здійснюючи управління корпоративним іміджем, необхідно мати чіткі уявлення про особливості психологічних і соціальних процесів формування організаційного і власного іміджу.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей майбутніх бакалаврів спеціальностей, безпосередньо пов’язаних із масовою комунікацією.Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з побудови ефективного іміджу (самоіміджу), що є одним із найважливіших складових частин професійного і життєвого успіху людини у сьогодення. Поглиблення додаткової фахової компетентності майбутнього бакалавра музичного мистецтва, набуття студентами теоретичних знань щодо створення і побудови ефективного особистісного іміджу, формування практичних навичок роботи в музичному шоу-бізнесі, концертній діяльності, артистичному шоу-бізнесі, розширення світогляду, формування практичних навичок іміджмейкингу у будь-якому напрямі діяльності. Метою дисципліни є набуття студентами знань про створення і побудову ефективного особистісного іміджу, стратегії управління ним з урахуванням особистісних цілей і особливостей іміджевої аудиторії (реалізація бажаного іміджу в діяльності і житті).

Програмні результати навчання

Здатність до створення і побудови ефективного особистісного іміджу, спроможність щодо організаціїкультурно-мистецьких проектів.Навчальна дисципліна формує як загальні, так і фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знань, необхідних для представників професій, безпосередньо пов’язаних із масовою комунікацією.

Автори курсу

Садовенко Світлана Миколаївна

Викладачі

Садовенко Світлана Миколаївна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 4 2
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0