Джазова імпровізація (фортепіано)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів). Завдання навчальної дисципліни – формування у студентів навичок інструментальної імпровізації, засвоєння навичок гри на слух та імпровізації на задану тему, уміння грати соло та в ансамблі у різних джазових стилях.

Мета курсу

Поглиблення додаткової фахової компетентності майбутнього бакалавра музичного мистецтва

Програмні результати навчання

Здатність до джазової імпровізації на музичному інструменті (фортепіано), уміння грати на слух (соло та в ансамблі) у різних джазових стилях.

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 4 2