Спортивний масаж

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання». Мета: підготовка спортсменів до спортивної діяльності, вдосконалення фізичних якостей, досягнення спортивної форми і більш тривалого її підтримання, відновлення та підвищення працездатності спортсменів перед змаганнями, боротьба зі втомою, профілактика та лікування травм у спортсменів різних видів спорту

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності бакалаврів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання» з питань використання спортивного масажу для відновлення та підвищення працездатності спортсменів різних видів спорт

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання спортивного масажу з урахуванням етапу спортивного тренування, характеру навантажень, функціонального стану спортсмена

Автори курсу

Наталія Павлівна Гнутова

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Наталія Павлівна Гнутова

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0 0 0