Спортивний масаж


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання». Мета: підготовка спортсменів до спортивної діяльності, вдосконалення фізичних якостей, досягнення спортивної форми і більш тривалого її підтримання, відновлення та підвищення працездатності спортсменів перед змаганнями, боротьба зі втомою, профілактика та лікування травм у спортсменів різних видів спорту

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності бакалаврів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне виховання» з питань використання спортивного масажу для відновлення та підвищення працездатності спортсменів різних видів спорт

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати техніку виконання спортивного масажу з урахуванням етапу спортивного тренування, характеру навантажень, функціонального стану спортсмена

Автори курсу

Гнутова Наталія Павлівна

Підрозділ

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту.

Викладачі

Гнутова Наталія Павлівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 6 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 18 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 66 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 12 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 84 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1