Камерний ансамбль

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування фахових компетентностей студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво» професійне спрямування «Сольний спів».

Мета курсу

Розвиток у студентів гармонічного та ансамблевого слуху, вміння роботи в колективі, розкриття творчого потенціалу, розвиток виконавських здібностей та художнього мислення. оволодіння навичками ансамблевого співу, закріплення професійних знань і навичок, охоплення різних стилів ансамблевої музики.

Програмні результати навчання

Навчальна дисципліна формує фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знань, необхідних для розвитку навичок ансамблевого співу.

Автори курсу

Леонтієва Софія Леонідівна

Викладачі

Леонтієва Софія Леонідівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0