Камерний ансамбль

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування фахових компетентностей студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво» професійне спрямування «Сольний спів».

Мета курсу

Розвиток у студентів гармонічного та ансамблевого слуху, вміння роботи в колективі, розкриття творчого потенціалу, розвиток виконавських здібностей та художнього мислення. оволодіння навичками ансамблевого співу, закріплення професійних знань і навичок, охоплення різних стилів ансамблевої музики.

Програмні результати навчання

Навчальна дисципліна формує фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знань, необхідних для розвитку навичок ансамблевого співу.

Автори курсу

Софія Леонідівна Леонтієва

Викладачі

Софія Леонідівна Леонтієва

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0