Естрадний спів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів), входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності вокалістів-практиків, а також усіх інших спеціалізацій.

Мета курсу

розкрити творчий потенціал, оволодіти можливостями свого голосу, розуміти і виконувати вокальні естрадні твори, розвинути акторські здібності, розширити творчу уяву та виховати вокально-естетичний смак.

Програмні результати навчання

Оволодіння можливостями свого голосу, розуміння і виконання вокальних естрадних творів, розвинені акторські здібності, розширення творчої уяви та вокально-естетичногосмаку.Навчальна дисципліна формує як загальні, так і фахові компетентності, входить до комплексної системи спеціальних знаньвсіх спеціалізацій напряму «Музичне мистецтво», «Музичне мистецтво, професійне спрямування «Сольний спів», а також інших напрямів підготовки.

Автори курсу

Ланіна Тетяна Олександрівна

Викладачі

Гмиріна Світлана Вікторівна, Ланіна Тетяна Олександрівна, Петрикова Оксана Петрівна

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (0) 0 0 0 0 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 1 0
Максимальна кількість 1 1 0