Вокально-музичне мистецтво України

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до вибіркової частини навчального плану підготовки бакалавра музичного мистецтва (вибір із каталогу курсів), входить до комплексної системи спеціальних знань, потрібних для майбутньої професійної діяльності музикантів-практиків (вокалістів, інструменталістів), а також усіх інших спеціалізацій.

Мета курсу

Поглиблення основної фахової компетентності студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво». Ознайомлення студентів з особливостями мистецтва України через пізнання та практичне опанування й виконання творів українських композиторів та народних пісень. Розширення додаткової/вибіркової фахової компетентності майбутнього бакалавра всіх напрямів підготовки, набуття студентами теоретичних знань щодо особливостей мистецтва України через пізнання та практичне опанування й виконання творів українських композиторів та народних пісень

Програмні результати навчання

Здатність практично опановувати й виконувати вокальні твори українських композиторів та народні пісні

Автори курсу

Емма Вікторівна Макарова

Викладачі

Емма Вікторівна Макарова

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (0) 0 0 0 0 0 0