Інтерпретація вокально-хорових творів

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування загальних і фахових компетентностей студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво».

Мета курсу

Ознайомити студентів з різноманітними підходами до втілення думки композитора. Навчити аналізувати та відокремлювати найбільш відповідні до стилю композитора та епохи виконавські інтерпретації. Поглиблення додаткової фахової компетентності майбутнього бакалавра музичного мистецтва, набуття студентами навичок інтерпретації вокально-хорових творів, формування практичних навичок роботи з хором.

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (0) 0 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 10 1 0
Максимальна кількість 10 1 0