Арт-терапія у фізичній реабілітації


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини». Арт-терапія є невід’ємною частиною соціальних заходів профілактичного й реабілітаційного характеру. Мета арт-терапії – надати можливість особистості виразити себе «іншими голосами»: рухами, кольором, формою, пластикою, глиною, ландшафтом. Арт-терапія – це корекція способу синтезу здоров'я душі і тіла, сформованого в один цілісний образ ідеалізації здоров'я

Мета курсу

Розширення фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» з питань застосування сучасних методик арт-терапії у реабілітаційному процесі

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідної методики арт-терапії з лікувальним призначенням, усвідомлювати особливості використання засобів арт-терапії при різних захворюваннях і трав

Автори курсу

Поляничко Олена Миколаївна

Підрозділ

Кафедра спорту та фітнесу,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту.

Викладачі

Поляничко Олена Миколаївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 42 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1