Трансмедійна сценаристика та режисура


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

На курсі студенти ознайомляться з професійними обов’язками шоураннера, навчаться створювати сценарії  для різних медійних платформ, розуміти їх жанрові специфіки, розроблятимуть паралельні та периферійні історії і об’єднувати розрізнені сценарії в один. Навчаться формувати команду для подальшого створення продукту. 

Мета курсу

Метою курсу є поглиблення знань зі сценаристики і режисури. Набуття практичних навичок для створення власного трансмедійного продукту. 

Програмні результати навчання

Вміння створити власний сценарій та розширити історію на різних медійних платформах.

Підрозділ

Кафедра медіапродюсування та видавничої справи,
Факультет журналістики

Призначення

(Загальне, Магістр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (магістр); 061.00.01 Журналістика (магістр); 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю (магістр); 061.00.03 Видавнича справа та редагування (магістр); 061.00.04 Медіа-комунікації (магістр); 061.00.06 Контент-продюсування цифрових медіапроєктів (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 32 0 0
...з них дистанційні 0 16 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 25 1 0