Психологія управління змінами

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядається проблема підготовки особистості до діяльності в умовах змін. Розкривається зміст і особливості використання технологічного підходу як важливого засобу оптимізації діяльності організацій в умовах змін. Подано технологію підготовки особистості до роботи в умовах змін, яка реалізуються завдяки системі тренінгових програм. Змістовий модуль 1. Зміни в організації: сутність змін та причини опору змінам. Поняття «зміни» та «зміни в організації». Причини опору змінам в організації. Психологічна підготовка до управління змінами в організації. Сутність та складові психологічної готовності до управління змінами в організації. Психологічні проблеми, що виникають у особистості в процесі управління змінами в організації. Змістовий модуль 2. Технологія діяльності в організацій в умовах змін. Основні форми використання технологічного підходу для психологічного забезпечення діяльності організацій в умовах змін. Методичні прийоми та діагностичні методики для визначення рівня сформованості психологічної готовності до управління змінами. Загальний дизайн технології підготовки персоналу організацій до роботи в умовах змін. Основні інтерактивні техніки для реалізації  технології підготовки  персоналу до роботи в умовах змін.

Мета курсу

розширення у студентів знань про сутність змін в організації, причини виникнення опору змінам; формування здатності до практичного управляння змінами в організації; здійснення консультативної діяльності в системі організаційного менеджменту

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу стану готовності фахівців щодо управління змінами; • оволодіння вміннями діагностики та самодіагностики психологічної готовності особистості до управління змінами в організації

Автори курсу

Москальов Максим Володимирович

Викладачі

Москальов Максим Володимирович

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 10 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 4 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 40 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0