Технології інноваційного та електронного навчання


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

В ході вивчення дисципліни будуть розглянуті наступні питання: цифрова трансформація освіти, теоретичні та практичні аспекти інноваційного та електронного навчання, впровадження елементів електронного навчання в освітній процес.

Мета курсу

Метою викладання дисципліни є підготовка студентів до ефективного використання інноваційних технологій електронного навчання у фаховій практичній діяльності.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компетентності: - знати основні поняття теорії інновацій та інструментарій інноваційних процесів в освіті; основні підходи до формування стратегії розвитку навчального закладу; педагогічні та методичні аспекти організації електронного навчання;  передумови виникнення навчання на відстані, форми організації електронного навчання і типи комп’ютерних програм навчального призначення; застосовувати засоби та методи електронного навчання; враховувати психофізіологічні особливості організації електронного навчання; застосовувати теоретичні та практичні аспекти теорій навчання; створювати методичні та дидактичні матеріали для впровадження в навчальний процес елементів електронного навчання; використовувати технології електронного навчання у професійній діяльності; вміти здійснювати організаційно-методичну діяльність по організації електронного навчання; використовувати сучасні цифрові інструменти та ресурси на підтримку навчального процесу; добирати, проектувати, створювати нові засоби навчання, інтегрувати та доповнювати їх новими навчальними завданнями, створювати навчально-методичні комплекси конкретної дисципліни; організовувати навчання учнів та підвищення кваліфікації вчителів із використанням сучасних освітніх та ІК технологій; здійснювати моніторинг та оцінювати якість електронного навчання.

Автори курсу

Бойко Марія Анатоліївна, Вембер Вікторія Павлівна

Підрозділ

Кафедра математики і фізики,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Бойко Марія Анатоліївна, Вембер Вікторія Павлівна

Призначення

(Магістр)

111.00.02 Математичне моделювання (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (0)
Лекції 0 24 0 0
...з них дистанційно 0 20 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 0 0
...з них дистанційні 0 20 0 0
модульний контроль 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 12 0 0
Самостійна робота 0 120 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0