Зовнішня політика США


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

В рамках курсу передбачено ознайомлення з джерелами формування зовнішньої політики США; системою цінностей, на яких ґрунтується американська зовнішня політика; доктринами та принципами зовнішньої політики США; основними регіональними пріоритетами зовнішньої політики США; інститутами та механізмами формування та реалізації зовнішньої політики США, особливостями процесу прийняття зовнішньополітичних рішень; методами реалізації зовнішньої політики США; місцем США у сучасній системі міжнародних відносин.

Мета курсу

Поглиблене вивчення витоків, особливостей, закономірностей та тенденцій розвитку сучасної зовнішньої політики США.

Програмні результати навчання

Знати і розуміти природу, джерела та напрями еволюції зовнішньої політики США, орієнтуватися у результатах сучасних теоретичних досліджень з американських студій; критично осмислювати та аналізувати роль та місце США у сучасній системі міжнародних відносин; збирати, обробляти та аналізувати інформацію про специфіку політики США щодо різних країн та регіонів світу, роль США у сучасних міжнародних організаціях та об’єднаннях; оцінювати та аналізувати зовнішньополітичні проблеми США та їх вплив на міжнародну ситуацію та двосторонні відносини з країнами світу.

Автори курсу

Бессонова Марина Миколаївна

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Бессонова Марина Миколаївна

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 30 1 0