Зовнішня політика країн Європи


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс розрахований на розширення фундаментальної підготовки студентів, як фахових спеціалістів  з міжнародних відносин. Надаються знання з характерних проблем європейської політики, позицій щодо забезпечення безпеки, торговельного і економічного співробітництва, ставлення до глобальних викликів, насамперед щодо змін клімату і забруднення навколишнього середовища, міжнародного тероризму та кіберзлочинності. Розглядаються також напрямки діяльності з міжнародними організаціями та об'єднаннями.

Мета курсу

Ознайомити з аналітичним розглядом зовнішньої політики як окремих, так і групових об'єднань європейських країн з розумінням їх місця у сучасній міжнародній системі, базових пріоритетів зовнішньої політики, позицій у забезпеченні національної безпеки, об'ємів та порівняльних рівнів у світогосподарських зв'язках, відносин з Україною.

Програмні результати навчання

У результаті студенти мають знати предмет і поняття зовнішньої політики сучасних європейських держав, інструменти і засоби реалізації відповідних зовнішньополітичних курсів, особливості та пріоритети їх двосторонніх та багатосторонніх зв'язків та головних сфер співробітництва.

Автори курсу

Цвєтков Олександр Глєбович

Підрозділ

Кафедра міжнародних відносин,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Цвєтков Олександр Глєбович

Призначення

(Магістр)

291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 24 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 24 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 120 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 30 1 0