Філософія любові


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 120

Ідея любові – як пристрасті, почуття, відносин, практики, досвіду. Вивчаються парадигми в інтерпретації любові. Філософія любові допомагає усвідомити не лише сутність любові як всесвітнього початку але і осягнути методи, шляхи і прийому її міжособистісної реалізації в сфері міжособистісних відносин. Розглядається любов як ідея і ідеал, любов як Ерос. Курс передбачає читання і обговорення винятково першоджерел, філософських статей і текстів, які стосуються історичних та концептуальних інсайтів та рефлексій про любов. Література включатиме тексти сучасних та класичних філософів: Платона (Бенкет, Федр), Арістотеля (Нікомахова етика), Томи Аквінського (уривки з «Суми теології»), М. Монтеня (Проби), Б. Спінози (Етика), І. Канта (Лекції з етики), А. Шопенгауера (МСЛ), С. Кєркегора (Або/або), Ф. Ніцше (Весела наука) Ж.-П. Сартра, Е. Фромма (Мистецтво любити), Папи Бенедикта XVI (енцикліка Deus Caritas Est); а також К.Льюїс, Любов та Алегорія любові; Д. де Ружмон «Любов та західна культура»; Д.фон Гильдебранд  Метафизика любви; Е.Левінас, Філософія, справедливість і любов; М. Мамардашвили, В поисках утраченого времени; Ж. Дерріда, Дарувати час; Р. Барт, Фрагмент мови закоханого. Авторський курс читається з широким залученням відеоматеріалів, фольклорних записів та презентацій PowerPoint. Курс читається з широким залученням відеоматеріалів, презентацій PowerPoint.

Мета курсу

Дослідити та спробувати ближче зрозуміти, що таке філософування та філософія, проаналізувати філософську категорію «любові», її первинність у філософії, розглянути філософію як дію та мудрість любові, а філософування як мистецтво любити. Курс досліджує любов з філософської, культурологічної, теологічної та психологічної перспектив.

Програмні результати навчання

- визначати сутність любові, - розрізняти відмінності між різними видами особистої любові; - розрізняти специфіку сучасних та традиційних підходів до поняття «любов»; - визначати функції любові та її свідомості в суспільстві; - розуміти роль внутрішніх зв'язків між філософією, думкою (логос) і любов'ю (філія); - з’ясовувати основні фактори виникнення, розвитку та зміни уявлень про любов відповідно історичної епохи; - розрізняти онтологію, гносеологію, герменевтику, феноменологію, семіотику, метафізику, риторику та логіку любові; - визначати природу образотворчості та літератури крізь призму любові; - виділяти соціальні конструкції любові у практиці сучасної філософії.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0