Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапії


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

програма прикладної спрямованості. Базується на інноваційних ідеях, поняттях, парадигмах, концепціях, теоріях та інших результатах сучасних наукових досліджень з проектування та використання спеціальних технологій, аналізу розвитку сфери охорони здоров’я, зокрема у фізичній реабілітації (фізичній терапії, ерготерапії)

Мета курсу

надати теоретичні та практичні знання,  сформувати професійні компетентності з використання у фізичній терапії, ерготерапії технічних засобів

Програмні результати навчання

1.              ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 2.              ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 3.              ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності. 4.              ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності. 5.                6.              ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 7.              ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування. 8.              ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, модифіковувати поточну діяльність. 9.              Вміти: – використовувати різноманітні технічні засоби (тренажерні пристрої та допоміжний інвентар) з метою прискорення реабілітації хворих;   – дозувати навантаження на тренажерах враховуючи функціональні можливості пацієнта; – складати індивідуальні програми занять з фізичної терапії, ерготерапії з застосуванням різноманітних технічних засобів з урахуванням клінічних особливостей пацієнта;   – оцінювати ефективність проведення занять з застосуванням технічних засобів.

Автори курсу

Іващенко Сергій Миколайович

Підрозділ

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Іващенко Сергій Миколайович

Призначення

(Бакалавр)

227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 14 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 42 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 56 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0