Технології арт терапії в роботі вихователя ЗДО


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на освоєння арт-терапевтичних технік для подальшого використання у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти; ознайомлення з прийомами і методами арт-терапії; розвиток сенсорних здібностей засобами музтерапії, казкотерапії, кольоро-, ізотерапії як здатності до творчості та потреби творчого самовираження.

Мета курсу

Ознайомлення студентів з різними технологіями арт-терапії та їх практичним застосуванням у роботі вихователя закладу дошкільної освіти. Освоєння арт-терапевтичних технік для подальшого використання у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.

Програмні результати навчання

-знати методи та прийоми арт-терапії для роботи з дітьми дошкільного віку; - володіти арт-терапевтичними техніками у професійній діяльності; - вміти свідомо використовувати арт-терапевтичні техніки для психоемоційного контролю і самоконтролю; - бути здатним до творчої самореалізації шляхом застосування технології арт-терапії; знати особливості проведення арт-терапевтичного процесу; - вміти вибирати види і форми арт-терапії адекватно ситуації, що склалася; -використовувати корекційно-терапевтичний вплив методів арттерапії: ізотерапія, фототерапія, музикотерапія, пісочна терапія, казкотерапія, лялькотерапія, драматерапія, ігротерапія; знати фактори психотерапевтичного впливу в арт-терапії; специфіку проведення індивідуальної та групової арт-терапії; знати місце арт-терапії в системі психокорекційної допомоги дітям з проблемами в розвитку.

Автори курсу

Алієва Ельміра Шаігівна

Підрозділ

ЦКВ музики і хореографії,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Алієва Ельміра Шаігівна

Призначення

(Загальне, Фаховий молодший бакалавр)

012.00.00 Дошкільна освіта (ФМБ)

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 34 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 42 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 60 2 0