Журналістика стилю життя


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Вивчення цією дисципліни спрямовано на поглиблення фахових компетентностей із застосуванням знань специфіки висвітлення журналістом яскравих цінностей і занять, що допомагають створити і визначити певну індивідуальність у світі споживання і повсякденного життя; здатність в умовах постійних трансформацій сучасного суспільства надавати аудиторії розважальні послуги і послуги з відпочинку, поради, джерела для натхнення і висловлення пропозицій для досягнення позитивного ставлення до життя, а також створення образу бажаного стилю життя; здатність генерувати нові ідеї та джерела для натхнення у контексті різноманітних споживацьких товарів, що допомагає споживачам жити у певному форматі; володіння не тільки певними журналістськими навичками та знаннями з новинної журналістики, але й здатність до ефективної спеціалізованої підготовки для роботи у сфері фешн/тревел/фуд-журналістики.

Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Журналістика стилю життя» є формування у студентів системи знань щодо сучасного стану нішевої журналістики стилю життя, аналіз тенденцій food-, fashion-, travel-журналістики, розуміння впливу цифрових технологій на трансформацію цих напрямів журналістики.   Основними завданнями вивчення дисципліни є: -       засвоєння студентами особливостей понять «нішева журналістика», «журналістика стилю життя», «food-журналістика», «fashion-журналістика», «travel-журналістика», -       розуміння сучасних трендів, що впливають на вищезазначені напрями журналістики, -       вивчення особливостей створення матеріалів у food-, fashion-, travel-журналістиці, -       дослідження особливостей розвитку сфери моди, подорожей та туризму, кулінарії, -       визначення інструментів та технологій для створення творчих та аналітичних матеріалів на у food-, fashion-, travel-тематики, -       аналіз взаємозв’язку та взаємодоповнення між food-, fashion-, travel-журналістикою, -       виявлення особливостей впливу явищ, подій, та процесів у food-, fashion-, travel-напрямах на трансформацію журналістики.

Програмні результати навчання

Впродовж вивчення дисципліни, студенти отримують такі компетентності: Загальні компетентності: -       ЗК-2. Здатність критично мислити -       ЗК-3. Здатність до креативності -       ЗК-4. Здатність до аналізу комунікаційних процесів, якості інформації та її об’єктивній дійсності -       ЗК-5. Здатність до координації дій з іншими -       ЗК-6. Здатність особистості сприймати, оцінювати і розуміти свої та чужі емоції і вміння керувати емоціями -       ЗК-7. Здатність до формулювання суджень та ухвалення рішень -       ЗК-8. Здатність до задоволення інформаційних потреб аудиторії. -       ЗК-10. Здатність до когнітивної гнучкості Фахові компетентності: -       ФК-1. Здатність розуміти особливості суспільних процесів, мати знання з  правових та етичних засад журналістики. -       ФК-2. Здатність знаходити в контексті подій, уміння здійснювати моніторингову діяльність, знати характеристики різних ЗМІ, здатність створення матеріалів на основі аналізу потреб медіаринку. -       ФК-3. Здатність до планування медіапроцесу; дотримання часових вимог до подачі матеріалу (дедлайн); роботи у нестандартних умовах та непередбачуваних ситуаціях; уміння дотримуватись бюджету. -       ФК-4. Здатність оперативно збирати інформацію, мати глибокі базові знання з різних галузей та спеціалізовані знання з окремої галузі; дотримуватись балансу думок; уміти працювати з джерелами; взаємодіяти з аудиторією. -       ФК-6. Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській формі; висока мовна компетенція; володіння навичками візуальної комунікації; володіння навичками створення текстів у різних жанрах; уміння поєднувати візуальні та текстуальні контенти; використання сучасних інформаційних технологій. -       ФК-7. Здатність нести відповідальність за результати журналістської роботи (критична оцінка діяльності). -       ФК-8. Здатність працювати в команді, редакційному колективі, застосовувати розвинені соціальні навички, відповідально виконувати професійні завдання.  

Автори курсу

Усенко Юлія Вячеславівна

Підрозділ

Кафедра журналістики та нових медіа,
Факультет журналістики

Викладачі

Усенко Юлія Вячеславівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

061.00.01 Журналістика; 061.00.05 Міжнародна журналістика

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 0 4 4
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 14 14
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 42 42
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 8 8
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 56 56

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0