ЕСТРАДНИЙ СПІВ


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння музично-теоретичними знаннями, навичками естрадного співу; - вміння визначати жанрово-стильові ознаки вокальних творів та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення художнього образу у естрадному вокально-сценічному виконавстві; здатність вибудовувати виконавську концепцію та драматургію естрадного вокального твору та вміння створювати його індивідуальну художню інтерпретацію;  - формування музично-естетичного смаку та розширення загального світогляду, виховання гармонійно розвиненої особистості.

Мета курсу

 Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють навичками вокально-педагогічної та концертно-виконавської діяльності у сфері естрадного вокального мистецтва. Даний курс має на меті: - удосконалення навичок співацьких манер та виконавських стилів; - розвиток музично-творчих здібностей особистості; - розкриття творчого потенціалу студентів, розвиток імпровізаційності; виховання основ вокальної культури естрадного співу та естетичного смаку.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни, студент:  - знає основні напрями естрадної музики; - володіє вокально-технічними, виконавськими, художньо-артистичними навичками та методологією формування, розвитку та охорони співацького голосу; - створює музичні, виконавські та вокально-естрадні інтерпретації; - вміє розкрити власну індивідуальність та художню інтерпретацію для  публічної презентації музичного матеріалу.

Автори курсу

Голян Христина Вячеславівна

Підрозділ

ЦКВ музики і хореографії,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Голян Христина Вячеславівна

Призначення

(Загальне, Фаховий молодший бакалавр)

012.00.00 Дошкільна освіта (ФМБ); 013.00.00 Початкова освіта (ФМБ); 014.11.00 Середня освіта (Фізична культура) (ФМБ); 014.12.00 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (ФМБ); 014.13.00 Середня освіта (Музичне мистецтво) (ФМБ); 022.00.00 Графічний дизайн (ФМБ); 024.00.00 Хореографія (ФМБ); 061.00.00 Видавнича справа та редагування (ФМБ); 072.00.00 Фінанси і кредит (ФМБ); 073.00.00 Організація виробництва (ФМБ); 081.00.00 Право (ФМБ); 231.00.00 Соціальна педагогіка (ФМБ)

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 2 2.5 1.5
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 32 40 24
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 6 2
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 24 29 19

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0