Технотронні архіви


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна є практико-орієнтованою, передбачає ознайомлення студентів із технологіями створення та використання технотронних документів. Поняття «технотронні документи» об’єднує документи, яким притаманне «технічне походження».  Об’єктами дослідження стають кінофотофоновідеодокументи, оптичні диски, цифрові (електронні) документи. Різновидами технотронних документів є магнітні, оптичні, магнітооптичні записи звуку, зображення писемної або звукової мови.

Мета курсу

Мета курсу - поглиблення формування мультимедійної компетентності. Показати студентам технології, мультимедійні проєкти історія та пам'ять у фокусі документа на базі Центрального державного кінофотофоноархівів України імені Г.С. Пшеничного, знайомити з постатями, подіями, періодами,  митями, моментами історії та пам’яттю про них у фокусі аудіовізуальних документів.

Програмні результати навчання

Після завершення практикуму майбутні фахівці отримають можливість застосувати набуті знання в роботі з мультимедійними платформами, технологіями, застосунками.

Автори курсу

Макарова Марія Володимирівна

Підрозділ

Кафедра інформаційних комунікацій,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Макарова Марія Володимирівна, Поліщук Тетяна Ігорівна

Призначення

(Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 26 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 70 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0