Іміджелогія


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс сприяє розвитку комунікативної культури особистості незалежно від віку та фаху, може вивчатися в будь-якому семестрі. Курс знайомить студентів з основним принципами і механізмами формування іміджу/репутації, розкриває сутність та психологічну складову іміджу (стереотипу, образу), пояснює «анатомію» соціального іміджу як у політиці, державній, бізнесовій, культурній сфері, так і зовнішньополітичній діяльності.

Мета курсу

Курс «Іміджелогія» допоможе студентам ознайомитися з феноменом іміджу, розібратись у сутності, типології, функціональних особливостях цього явища. Цей курс побудований з урахуванням практичних завдань для визначення власного іміджу, а також аналізу сучасних іміджтехнологій, які допомагають у створенні публічного образу людини, фірми, організації.Формування у студентів уявлення про виникнення та природу іміджу, вони допоможуть ознайомитися із феноменом іміджу, розібратися в сутності, типології, функціональному апараті цього явища. Також -  особливості й технології щодо створення іміджобразу з урахуванням практичних завдань для визначення власного іміджу, а також аналізу сучасних імідж технологій, які допомагають у створенні публічного образу ділової людини.

Програмні результати навчання

При успішному вивченні дисципліни студенти : — створюватимуть особистий імідж; — володітимуть механізмами впливу іміджобразу на масову свідомість; — володітимуть навичками сучасного іміджмейкера зі створення іміджу фірми, корпорації крізь призму людського фактору; - розпізнаватимуть та попереджатимуть маніпулятивні технології.

Автори курсу

Піскорська Галина Андріївна

Підрозділ

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю,
Факультет журналістики

Викладачі

Піскорська Галина Андріївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 035.01.01 Українська мова та література; 035.04.01 Мова і література (англійська); 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 061.00.01 Журналістика; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 24 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 32 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 50 2 0