Ігровий дизайн


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна є практико-орієнтованою, спрямованою на ознайомлення студентів будь-якої спеціальності з особливостями створення сучасного інтерактивного медіапродукту.  У процесі навчання студенти набувають навичок проєктування відеоігор.

Мета курсу

Ознайомити студентів з особливостями дизайну ігор, етапами розробки ігрового продукту, інструментами, які дозволяють передавати ті чи інші ідеї в інтерактивній формі; дати базові навички програмування.

Програмні результати навчання

Після завершення курсу студенти будуть розуміти специфіку створення відеоігор, створювати дизайн-документи, особливості планування створення відеогри, прийоми, за допомогою яких відеогра подає свої ідеї; на базовому рівні програмувати технологічно просту гру за допомогою засобів ігрового рушія.

Автори курсу

Малюк Євген Олександрович

Підрозділ

Кафедра інформаційних комунікацій,
Факультет української філології, культури і мистецтва

Викладачі

Малюк Євген Олександрович

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 40 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0