Лінгвістика українськомовного тексту


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

“Лінгвістика українськомовного тексту” зорієнтована на дослідження особливостей українськомовного тексту, необхідних майбутньому педагогові в його повсякденній професійній діяльності, зокрема з’ясування специфіки побудови текстів різних стилів та жанрів, особливостей функціонування мовних одиниць, використання засобів мови для створення й інтерпретації українськомовних текстів у різних проявах мовленнєвої поведінки

Мета курсу

Розширення ерудиції в галузі педагогічної освіти

Програмні результати навчання

Уміння використовувати знання для побудови, редагування, створення українськомовних текстів різних стилів та жанрів

Автори курсу

Заєць Валентина Григорівна

Викладачі

Заєць Валентина Григорівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1