Інклюзивний медіапростір


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс розрахований на вивчення досвіду провідних європейських держав у царині інклюзивного медіапростору. З подальшою його адаптацією та застосуванням в Україні з метою задоволення інформаційних потреб інклюзивних верств суспільства: діти, підлітки, люди похилого віку, ветерани АТО/ООС, безхатьки, представники ЛГБТ-спільноти, емігранти тощо.

Мета курсу

Навчитися створювати якісні та цікаві журналістські матеріали із врахуванням потреб та особливостей інклюзивних верств суспільства.

Програмні результати навчання

Вміння створювати якісний та креативний медіапродукт із додержанням усіх журналістських стандартів у царині друкованої, ефірної (теле-, радіо-) та онлайнової журналістики. Курс побудований на практичному створенні студентами «під ключ» кількох власних медійних проєктів із їх подальшою промоцією.

Автори курсу

Хомінський Сергій Йосипович

Підрозділ

Кафедра медіапродюсування та видавничої справи,
Факультет журналістики

Викладачі

Хомінський Сергій Йосипович

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032.00.02 Історія та археологія; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 122.00.01 Інформатика; 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 48 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0