Ілюстрація в Інтернеті, поліграфії та рекламі


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс знайомить з історією розвитку, провідними майстрами, місцем ілюстрації в сучасному просторі,  особливостями застосування традиційних та новаторських технологій роботи з різними матеріалами в процесі створення  авторського художнього твору

Мета курсу

Ознайомити студентів з новітніми напрямками в роботі над ілюстраціями, різноманітними графічними матеріалами та техніками, формувати навички створення ілюстративного матеріалу для подальшого використання в Інтернеті, поліграфії та рекламі

Програмні результати навчання

Володіють знаннями з історії ілюстрації Встановлюють зв’язок між матеріалами, технікою виконання та метою створення ілюстративного матеріалу Застосовують традиційні та новаторські технології роботи з різними матеріалами Створюють власні творчі роботи, тематичні й образно-асоціативні композиції

Підрозділ

ЦКВ образотворчого мистецтва і дизайну,
Фаховий коледж «Універсум»

Призначення

(Фаховий молодший бакалавр)

014.12.00 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (ФМБ)

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 1 1 1 0
Години (90)
Лекції 0 0 4 2 2 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 10 12 12 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 2 2 2 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 14 14 14 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 30 1 0