Технічний рисунок та теорія тіней


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Даний курс спрямований на розвиток у студентів здатності відтворювати форму предметів що проєктуються, базуючись на знаннях з технічного рисунку та теорії тіней засобами графічних редакторів, створюючи об’єкти 2D графіки

Мета курсу

Формувати у студентів уявлення про особливості побудови предметів та правила розподілу тіней на них за умови відсутності натури перед очима базуючись на законах креслення, нарисної геометрії та технічного рисунку засобами графічних редакторів

Програмні результати навчання

Виконують креслення в масштабі з натури і за уявою Відтворюють форми на папері або в графічних редакторах з урахуванням всіх особливостей конструкції, спираючись на закони креслення та перспективи Розподіляють тіні як на простих предметах, так і на складних конструкціях чи композиціях, застосовуючи програми комп'ютерної графіки Будують аксонометричне та перспективне зображення об’єктів засобами 2D графіки

Автори курсу

Казіміренко Олена Валеріївна

Підрозділ

ЦКВ образотворчого мистецтва і дизайну,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Казіміренко Олена Валеріївна

Призначення

(Фаховий молодший бакалавр)

022.00.00 Графічний дизайн (ФМБ)

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 0 3 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 34 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 6 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 42 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0