Естетика презентацій


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна направлена на формування у студентів умінь якісно презентувати інформацію; розкриває особливості роботи з інфографікою, законами композиції та кольорознавства; вчить працювати зі шрифтами, пояснює різницю між ними; знайомить з особливостями сприйняття візуальної інформації людиною

Мета курсу

Формування практичних навичок створення презентації творчого, професійного чи наукового доробку студентів з використанням базових принципів естетики засобами графічного дизайну

Програмні результати навчання

Розуміння особливостей сприйняття візуальної інформації людиною Спроможність до візуалізації текстової інформації, застосовуючи закони композиції та типографіки Спроможність до естетичної візуалізації інформації з застосуванням графіків, діаграм, схем та таблиць Свідоме використання кольорових поєднань для посилення уваги до інформації Використання шрифтів та законів типографіки для створення читабельних текстових композицій Здатність до виконання якісних презентації до доповідей, захистів, власних творчих робіт із застосуванням існуючого відео та фотоматеріалу

Автори курсу

Овчаренко Ольга Миколаївна

Підрозділ

ЦКВ образотворчого мистецтва і дизайну,
Фаховий коледж «Універсум»

Викладачі

Овчаренко Ольга Миколаївна

Призначення

(Загальне, Фаховий молодший бакалавр)

013.00.00 Початкова освіта (ФМБ); 014.11.00 Середня освіта (Фізична культура) (ФМБ); 014.12.00 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (ФМБ); 014.13.00 Середня освіта (Музичне мистецтво) (ФМБ)

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 34 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 42 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0